So sánh sản phẩm
  • 0
    • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn

Sản Phẩm

TST2-KV 0902.131.833

TST2-KV 0902.131.833

Tên sản phẩm: Tủ sắt văn phòng
KH: TST2-KV
Kích thước: 915x500x1830 mm
Vật liệu: Thép tấm sơn bột tĩnh điện
Màu sắc: màu ghi
Tính năng: Tủ áo 2 buồng, 5 đợt, 2 mắc áo, 2 khoá vuông thanh clemo
Bảo hành: 12 tháng
Nhà sản xuất: Nội thất 190
Liên hệ: 0902.131.833
2.880.000 đ
TST1-KV 0902.131.833

TST1-KV 0902.131.833

Tên sản phẩm: Tủ sắt văn phòng
KH: TST1-KV
Kích thước: 450x500x1830 mm
Vật liệu: thép tấm sơn bột tĩnh điện màu ghi
Màu sắc: Màu ghi
Tính năng: tủ 01 khoang, có khóa treo quần áo
Bảo hành: 12 tháng
Nhà sản xuất: Nội thất 190
Liên hệ: 0902.131.833
1.780.000 đ
Tủ sắt TS17 liên hệ 0902.131.833

Tủ sắt TS17 liên hệ 0902.131.833

Tên sản phẩm: Tủ sắt văn phòng
KH: TS17
Kích thước: 915x452x1830mm
Vật liệu: thép tấm sơn bột tĩnh điện
Màu sắc: màu ghi
Tính năng: Tủ tài liệu có khoang treo áo
Bảo hành: 12 tháng
Nhà sản xuất: Nội thất 190
Liên hệ: 0902.131.833
2.950.000 đ
TS11 Liên hệ 0902.131.833

TS11 Liên hệ 0902.131.833

Tên sản phẩm: Tủ sắt thấp
KH: TS11
Kích thước: 880x407x880 mm
Vật liệu: Thép tấm sơn bột tĩnh điện
Màu sắc: màu ghi
Tính năng: 2 cánh mở thấp
Bảo hành: 12 tháng
Nhà sản xuất: nội thất 190
Liên hệ: 0902.131.833
1.400.000 đ
Tủ sắt văn phòng 18 cánh TS10

Tủ sắt văn phòng 18 cánh TS10

Tên sản phẩm: Tủ sắt văn phòng 18 ngăn
KH: TS10
Kích thước: 915 x 457x1830mm
Vật liệu: Thép tấm sơn bột tĩnh điện màu ghi
Màu sắc: màu ghi
Tính năng: Tủ 18 ngăn 18 khóa
Bảo hành: 12 tháng
Nhà sản xuất: Nội thất 190
Liên hệ: 0902.131.833
4.050.000 đ
Tủ sắt văn phòng TS09

Tủ sắt văn phòng TS09

Tên sản phẩm: Tủ sắt văn phòng 9 cánh
KH: TS09
Kích thước:1000x452x1830mm
Vật liệu: Thép tấm sơn bột tĩnh điện
Màu sắc: Màu ghi
Tính năng: Tủ 9 cánh 9 khóa riêng biệt
Bảo hành: 12 tháng
Nhà sản xuất: Nội thất 190
Liên hệ: 0902.131.833
3.400.000 đ
Tủ sắt văn phòng TS08

Tủ sắt văn phòng TS08

Tên sản phẩm: Tủ sắt văn phòng 20 cánh
KH: TS08
Kích thước: 1650x452x1830mm
Vật liệu: Thép tấm sơn bột tĩnh điện
Màu sắc: màu ghi
Tính năng: Tủ sắt 20  cánh 20 khóa
Bảo hành: 12 tháng
Nhà sản xuất: Nội thất 190
Liên hệ: 0902.131.833
5.260.000 đ
Tủ sắt văn phòng TS07

Tủ sắt văn phòng TS07

Tên sản phẩm: Tủ sắt văn phòng 08 ngăn
KH: TS07
Kích thước: 764x452x1830 mm
Vật liệu: thép tấm dập định hình sơn bột tĩnh điện
Màu sắc: màu ghi
Tính năng: tủ gồm 08 ngăn, 08 khóa riêng biệt
Bảo hành: 12 tháng
Nhà sản xuất: Nội thất 190
Liên hệ: 0902.131.833
2.500.000 đ
Tủ sắt văn phòng TS06

Tủ sắt văn phòng TS06

Tên sản phẩm: Tủ sắt văn phòng 12 ngăn
KH: TS06
Kích thước: 1000 x452 x1830mm
Vật liệu: Thép tấm dập định hình sơn bột tĩnh điện
Màu sắc: màu ghi
Tính năng: tủ locker 12 ngăn 12 khóa
Bảo hành: 12 tháng
Nhà sản xuất: Nội thất 190
Liên hệ: 0902.131.833
3.500.000 đ
Tủ sắt văn phòng 06 khoang TS04

Tủ sắt văn phòng 06 khoang TS04

Tên sản phẩm: Tủ sắt văn phòng
KH: TS04
Kích thước: 915x452x1830mm
Vật liệu: Thép tấm dập định hình sơn bột tĩnh điện
Màu sắc: màu ghi
Tính năng: tủ 06 khoang, 06 khóa riêng biệt
Bảo hành: 12 tháng
Nhà sản xuất: Nội thất 190
Liên hệ: 0902.131.833
2.600.000 đ
Tủ sắt 4 khoang TS05

Tủ sắt 4 khoang TS05

Tên sản phẩm: Tủ sắt văn phòng 4 khoang
KH: TS05
Kích thước: 915x452x1830mm
Vật liệu: Thép tấm dập định hình
Màu sắc: sơn bột tĩnh điện màu ghi
Tính năng: Tủ 04 ngăn 04 khóa riêng biệt
Bảo hành: 12 tháng
Nhà sản xuất: Nội thất 190
Liên hệ: 0902.131.833
2.580.000 đ
Tủ sắt văn phòng TS03-3K

Tủ sắt văn phòng TS03-3K

Tên sản phẩm: Tủ sắt văn phòng
KH: TS03-3K
Kích thước: 1350x452x1830 mm
Vật liệu: thép tấm dập định hình
Màu sắc: Sơn bột tĩnh điện màu ghi
Tính năng: Tủ đứng 3 khoang, 2 cánh kính, 1 cánh kín
Bảo hành: 12 tháng
Nhà sản xuất: Nội thất 190
Liên hệ: 0902.131.833
3.700.000 đ